Všenorská rozhledna 24. 3. 2023

24. 3. 2023 23:12:26
Facebook / Ruch Řevnice
Ruch Řevnice
Dvacet bylin, které kvetou v dubnu, vám představí na svém Bylinářském semináři Dagmar Váňová. Naučíte se je správně sbírat a sušit. Ochutnáte tři bylinné čaje.

16. dubna od 15 do 18 hodin v přízemí Staré školySee more (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64)

Závazné přihlášky do 10. 4. na kultura@revnice.cz a na tel. 725852815. Poplatek 200 Kč.

Twenty herbs that bloom in April will be presented to you at her Herbal Seminar by Dagmar Vá linová. You will learn how to collect and dry them properly. You will taste three herbal teas.

16. April from 15 to 18 o'clock on the ground floor of the Old School (us. King Jiří of Pod Podbrady 64)

Applications bound by the 10th. 4. on kultura@revnice.cz and on tel. 725852815. Fee 200 CZK.
24. 3. 2023 22:54:54
Facebook / Ruch Řevnice
Ruch Řevnice
24. 3. 2023 20:32:58
Facebook / Kino Radotín
Kino Radotín
22. 3. 2023 v kině Radotín - Karel Oliva

22. 3. 2023 in the cinema Radotín - Karel Oliva
24. 3. 2023 20:29:05
Facebook / U Věže Dobřichovice
U Věže
🤙🏻
24. 3. 2023 20:10:54
Facebook / Vsenory (skupina)
Zdeněk Novák / Magdaléna, obecně prospěšná společnost
Chcete pomáhat společně s námi❓ Právě teď rozšiřujeme tým dobrovolníků❗ Nabízíme různé formy zapojení: účast na odborných konferencích a dalších akcích pro veřejnost, na potravinových a jiných sbírkách proSee more klienty našich sociálních služeb, tvorbu foto/video/grafiky nebo třeba výpomoc v přímé péči s klienty (NZDM MeziČas či TK Včelník). 👍 Přidejte se k nám! Společně zjistíme, co Vás baví a nám pomůže. Budeme rádi za sdílení tohoto příspěvku. Děkujeme 🙏

Want to help together with us❓ We are expanding our team of volunteers right now❗ We offer various forms of engagement: participation in professional conferences and other events for the public, food and other collections for our social services clients, creation of photo/video/graphics or assistance in direct care with clients (NZDM MeziČas or TK Včelník). 👍 Join us! Together we will find out what you like and will help us. We will be happy if you share this post. Thank you 🙏
24. 3. 2023 20:10:52
Facebook / Černolice (skupina)
Zdeněk Novák / Magdaléna, obecně prospěšná společnost
Myslím, že by se to lidem ve skupině mohlo líbit

Think people in the group might like this

Magdaléna, obecně prospěšná společnost
5 hrs ·

Chcete pomáhat společně s námi❓ Právě teď rozšiřujeme tým dobrovolníků❗ Nabízíme různé formy zapojení: účast na odborných konferencích a dalších akcích pro veřejnost, na potravinových a jiných sbírkách proSee more klienty našich sociálních služeb, tvorbu foto/video/grafiky nebo třeba výpomoc v přímé péči s klienty (NZDM MeziČas či TK Včelník). 👍 Přidejte se k nám! Společně zjistíme, co Vás baví a nám pomůže. Budeme rádi za sdílení tohoto příspěvku. Děkujeme 🙏

Want to help together with us❓ We are expanding our team of volunteers right now❗ We offer various forms of engagement: participation in professional conferences and other events for the public, food and other collections for our social services clients, creation of photo/video/graphics or assistance in direct care with clients (NZDM MeziČas or TK Včelník). 👍 Join us! Together we will find out what you like and will help us. We will be happy if you share this post. Thank you 🙏
24. 3. 2023 17:41:01
Facebook / Ruch Řevnice
Ruch Řevnice
SAT, MAY 27 AT 10 AM
KVĚTINOVÉ TRHY a Letovské máje
24. 3. 2023 17:36:30
Facebook / Vsenory (skupina)
Zdeněk Novák / Nehty Klára Řevnice
Volné termíny březen 💚
27.3.-13,14hod
29.3.-16hod
30.3.-13,14,15hod
31.3.-15,17hod

Free dates for March 💚
27.3.-13,14hod
29.3.-16hod
30.3.-13,14,15hod
31.3.-15,17hod
24. 3. 2023 17:36:27
Facebook / Černolice (skupina)
Zdeněk Novák / Nehty Klára Řevnice
Myslím, že by se to lidem ve skupině mohlo líbit

Think people in the group might like this

Nehty Klára Řevnice
14 hrs ·

Volné termíny březen 💚
27.3.-13,14hod
29.3.-16hod
30.3.-13,14,15hod
31.3.-15,17hod

Free dates for March 💚
27.3.-13,14hod
29.3.-16hod
30.3.-13,14,15hod
31.3.-15,17hod
24. 3. 2023 15:00:11
Facebook / Městská policie Černošice
Městská policie Černošice
Dne 23.3.2023 v brzkých ranních hodinách byla strážníky MP Černošice nalezena v Černošicích v ulici Mokropeská tato zdravotnická taška. Domníváme se, že mohla být odcizena. V tašce je různé zdravotní vybavení aSee more další věci. V případě, že ji majitel pozná, nechť se obrátí na naši hlídku na tel. 606 707 156, aby se mohlo domluvit její předání. Pokud byla skutečně odcizená, určitě to bude zajímat i OO PČR Řevnice, jelikož má naše MP poznatky k možným pachatelům krádeže. Můžou mít na svědomí i jinou majetkovou trestnou činnost v našem městě. Ostatním sledujícím děkujeme za případné sdílení příspěvku.
str. Klimsza Otmar

Děkujeme za sdílení, majitelka se již ozvala.

On 23.3.2023 in the early morning hours, officers of MP Černošice found this medical bag in ČernošICE on Mokropeská Street. We believe she may have been alienated. The bag contains various medical equipment and other things. In case the owner recognizes her, contact our patrol on the phone. 606 707 156 to arrange her handover. If she was really alienated, the OO PČR odevnice will certainly be interested, because our MP has knowledge of possible theft perpetrators. They may also be aware of other property crimes in our city. We thank other followers for possible sharing the post.
p.m. Otmar is the climate

Thank you for sharing, the owner has already contacted us.
24. 3. 2023 14:46:25
Facebook / Trhy Centrum Vráž
Trhy Centrum Vráž
Vážení přátelé,
již zítra 25.03. se na Vás od 9:00 do 14:00 hodin těšíme na Jarních trzích v Centru Vráž, Černošicích. 🌞 Přijďte si uplést velikonoční pomlázku se skauty, nakoupit výrobky od místních zemědělcůSee more a prodejců a v 11 hodin shlédnout divadelní představení Bramborové království 🎭 v kulturním sále. Zde také bude připravena dětská dílnička od ZŠ Černošice. 🔨
Pojďte s námi odstartovat sezónu trhů! 🍎🍞🍗🍩🧤🍯🥫🥜
Těšíme se na Vaši návštěvu!😇

Dear friends,
as soon as tomorrow 25.03. we look forward to seeing you from 9:00 to 14:00 at the Spring Markets in the Center Vráž, Černošice. 🌞 Come to knit an Easter whip with scouts, buy products from local farmers and sellers and at 11 o'clock watch the Potato Kingdom theater performance 🎭 in the cultural hall. A children's workshop from Černošice elementary school will also be prepared here. 🔨
Come kick off market season with us! 🍎 🍎🍗🍩 🍎🍯 🧤
We are looking forward to your visit! 😇
24. 3. 2023 14:02:11
Facebook / Letováci
Letováci
Na akci Letovské chmelení se představí hned 5 pivovarů: MMX jakožto spolupořadatel, Řeporyje, Malý Janek, Olivův pivovar, Horymír

5 breweries will be present at the Letovské hop event: MMX as co-host, piveporyje, Malý Janek, Oliv Nav brewery, Horymír
24. 3. 2023 13:52:14
Facebook / Letováci
Letováci
FRI, MAY 19 AT 3 PM
Letovské chmelení
24. 3. 2023 13:35:43
Facebook / Ruch Řevnice
Ruch Řevnice / Jeden svět Řevnice
Připomínáme program festivalu Jeden svět v Řevnicích. Ještě dnes a zítra máte možnost vybírat ze zajímavých filmů a hostů...

We remind you of the program of the festival One World in Převnice. Just today and tomorrow you have the opportunity to choose from interesting films and guests...

Jeden svět Řevnice is feeling festive.
March 3 at 1:05 PM ·

A je to tady! Program here ⬇️⬇️⬇️
Postupně vám všechny filmy představíme.
A 23.3. se na vás těšíme na zahájení v BIO Řevnice

And here we have it! Program here ⬇️⬇️⬇️
Gradually we will introduce all the movies to you.
On 23.3. we look forward to seeing you at the launch in BIO Řevnice
24. 3. 2023 13:32:24
Facebook / Ruch Řevnice
Ruch Řevnice / Jeden svět Řevnice
Festival Jeden svět v Řevnicích dnes pokračuje v baru Otakar v Corsu pod lipami a v Dřeváku u nádraží, paralelně, vždy v 17.00 a 19.00.

Festival One World in ,evnice continues today in Otakar bar in Cors under the linden trees and in Dřevák near the train station, in parallel, always at 5 pm and 7 pm.

Jeden svět Řevnice
7 hrs ·

Dnes od 17:00 ve SKLAD_13/Dřevák film Iluze hojnosti.

Po projekci můžete debatovat se dvěma hostkami - Terezou Vohryzkovou, která je součástí projektu Voda v krajině a půdě, a Bárou Chmelovou, která je spolupracovnicí Asocice pro mezinárodní otázky.

Zatím můžete zkouknout trailer ;-)

Today at 17:00 in SKLAD_13/Dřevák movie Illusion of Abundance.

After the projection you can debate with two guests - Tereza Vohryzková, who is part of the project Water in the Landscape and Soil, and Bára Chmelová, who is a collaborator of the Association for International Issues.

Meanwhile, you can check out the trailer ;-)
24. 3. 2023 11:19:27
Facebook / Vsenory (skupina)
Lukas Ferencik / Kac Kac
Dnes od 19:00h country večer.
Bude Vám hrát k tanci a poslechu kapela Karavan. Všenorská Kovárna se na vás bude těšit.

Tonight from 7pm country night.
The band Karavan will play for you to dance and listen. Všenorská Kovárna is looking forward to seeing you.
24. 3. 2023 11:18:20
Facebook / Osada Montana, Všenory
Lukas Ferencik / Kac Kac
Dnes od 19:00h country večer.
Bude Vám hrát k tanci a poslechu kapela Karavan. Všenorská Kovárna se na vás bude těšit.

Tonight from 7pm country night.
The band Karavan will play for you to dance and listen. Všenorská Kovárna is looking forward to seeing you.
24. 3. 2023 09:48:12
Facebook / Obec Dobřichovice
Dobřichovice
Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v sobotu dne 25. března 2023 dle následujícího rozpisu:
9:00 – 10:00: u nádraží v ulici Tyršově
10:00 – 11:00: před městským úřadem v ulici Vítově
11:00 – 12:00: před budovou MŠ v ulici Březové - Francouzská
12:00 – 13:00: u recyklačního dvora na uliciSee more 5. května
Za odložení velkoobjemového odpadu do kontejneru nebudete osádce vozu nic platit, protože náklady jsou pokryty poplatkem za odpad.
Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?

Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

29. dubna bude následovat svoz nebezpečného odpadu.

Installation of a container for large-volume waste
Large-volume waste containers will be delivered on Saturday, 25th. March 2023 according to the following schedule:
9:00 - 10:00: at the train station in Tyršov street
10:00 - 11:00: in front of the municipal office in Vítova street
11:00 - 12:00: in front of the kindergarten building in Březová street - Francouzská
12:00-1:00: at the recycling yard on 5th street. May
You will not pay anything to the truck crew for putting large-volume waste in a container, because the costs are covered by the waste fee.
What belongs in a large capacity container?

Definitely YES: old furniture, carpets and linoleum, mirrors, sinks, bathtubs and toilet bowls, old sporting goods, car glass and metal items.

What doesn’t belong in a large-volume container?

Definitely NOT: individual waste, hazardous waste (e.g. : car batteries, luminescent, paints, solvent, motor oils and packaging), bio waste, construction waste, then tires, electrical appliances, TVs and PC monitors, computers, refrigerators, freezers and stoves.

29. hazardous waste collection will follow in April.
24. 3. 2023 08:40:03
Facebook / Obec Dobřichovice
Dobřichovice
Včera probehl U Věže na zámku další koncert, tentokrát rock'n'roll, blues a boogie v podání úžasných St. Johny. Kulturní centrum Dobřichovice děkuje muzikantům a technikům za skvělou atmosféru.

Yesterday there was another concert at the castle U V Včeraže, this time rock'n'roll, blues and boogie performed by the amazing St. John. Cultural Center Dobřichovice thanks musicians and technicians for a great atmosphere.
24. 3. 2023 08:13:47
Facebook / Dobřichovice (skupina)
Vindyšova továrna
CHILDREN'S THEATER THIS SUNDAY
Come with your children to the show Dlouhý, Široký and Bystrozraký, for puppets and an experience bigger than you expect. Classically non-classical fairy tale on the motives of Karl Jaromír Erben performed by actors from the Dlouha Theater, Magdalena Zimová and Martin Matejka.
Why go to Prague for cultural experiences, when you can go to Vindyš's factory :-)
We play from 4 pm, for children from 3 to 10 years old.
https://www.vindysova-tovarna.cz/events-2/divadlo-pro-deti-dlouhy-siroky-a-bystrozraky

THIS SUNDAY AT 4 PM
Divadlo pro děti - Dlouhý, Široký a Bystrozraký
24. 3. 2023 07:44:47
Facebook / Obec Dobřichovice
Dobřichovice
DOBRICHOVICE.CZ
Výstava velikonočních betlémů
24. 3. 2023 07:32:30
Facebook / Vsenory (skupina)
Roman Štěrba / Obec Všenory
Seznam plánovaných akcí v Kulturním domě Všenory. Předprodej vstupenek Knihovna Kulturní dům Všenory Květoslava Mašity 294, Všenory. U divadelní hry Moje žena je šílená navíc předprodej Floral Garden Dobřichovice ulice 5. května 269.

List of planned events in the Culture House Všenory. Advance tickets Library Culture House Všenory Kv 4,toslava Mašity 294, Všenory. At the theater play My Wife Is Crazy, in addition, pre-sale of Floral Garden Dobřichovice Street 5. May 269.
24. 3. 2023 07:04:46
Facebook / Vsenory (skupina)
Dobřichovická divadelní společnost
NAŠI FURIANTI
V roce 1887 nazval Ladislav Stroupežnický (1850–1892) – zarputilý ctižádostivý dramaturg, neklidný básnický duch a především vynikající pozorovatel koloritu české vesnice – své dílo „komedií zeSee more současnosti“. Premiéra proběhla tehdy vskutku bouřlivě, vyvolala mnoho sporů, dráždila nekompromisním pohledem, ale ohromovala také silou a pravdivostí, se kterou na jeviště poprvé vstoupil skutečný, neidealizovaný život českého venkova. Stroupežnického text si získal nesmrtelnost a furiantství se stalo jedním ze symbolů naší národní identity.
Na fotce herečka Marie Vášová v ND v roce 1953 v roli Dubské. V našem podání hraje Dubskou Lucie Kukulová. A to bude pecka!
24. 3. 2023 00:24:54
Web / iDOBNET
Lucie Hochmalová
DOLNÍ BEROUNKA – Cyklobus na Brdy začne opět jezdit v sobotu 25. března. Díky němu se mohou cyklisté pohodlně dostat od nádraží z Dobřichovic na Hřebeny. [...]
24. 3. 2023 00:14:34
Web / iDOBNET
Pavla Nováčková
LITEŇ – Základní škola Františka Josefa Řezáče v Litni pořádá na konci března Den otevřených dveří a na začátku dubna zápis do prvních tříd. Kromě toho vyhlásil zřizovatel [...]
24. 3. 2023 00:08:32
Web / iDOBNET
Pavla Nováčková
DOBŘICHOVICE – Koncem dubna odstartují pod zámkem v Dobřichovicích pravidelné farmářské trhy. Již první dubnovou sobotu 1. dubna se sem ale můžete vydat na Velikonoční jarmark [...]