Vykopavky / Excavations

Kazdy zabaleny adresar obsahuje dosbox.conf. Takze v nem staci pustit dosbox a hra pri trose stesti nabehne.

Vesely kuchar / 1995 POVAR.tar.gz

UFO3: The Enemy Pitoresque / 1995 UFO3.tar.gz

Zravucha / 1996 zravucha.tar.gz