Všenorská rozhledna 21. 2. 2024

21. 2. 2024 23:14:26
Web / iDOBNET
Lucie Hochmalová
DOBŘICHOVICE – SVČ Dobřichovický domek nabízí rodinám v tíživé finanční situaci dvě možnosti, jak dopřát dětem kroužky i v případě, že na ně v rodinném [...]
21. 2. 2024 23:10:02
Web / iDOBNET
Lucie Hochmalová
ŘEVNICE – Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic chystá na první dubnovou sobotu tradiční Hudební ples. V rámci plesových překvapení a vystoupení se ve Společenském [...]
21. 2. 2024 22:39:27
Web / iDOBNET
Pavla Nováčková
ŘEVNICE – Pochod nazvaný Řevnická brána Brd pořádá první jarní sobotu 23. března nově založený spolek Brdské hory 11, jehož snahou je sdružovat aktivní turisty, [...]
21. 2. 2024 19:28:15.894221
Facebook / Ruch Řevnice
?
21. 2. 2024 16:26:17.851852
Facebook / Obec Všenory
?
Přijďte s námi prožít romantický příběh Umírám pro lásku do Kulturního domu Všenory dne 10.3. 2024 od 18 hodin. Zazní árie W.A. Mozarta, L. Koželuha a G. Rossiniho. Vystoupí také Dominik Vodička vítěz Stardance. Předprodej vstupenek ve Všenorské knihovně a online https://kdvsenory.cz/vstupenky/#/
21. 2. 2024 16:22:14.231660
Facebook / Obec Všenory
?
Přijďte s námi prožít romantický příběh Umírám pro lásku do Kulturního domu Všenory dne 10.3. 2024 od 18 hodin. Zazní árie W.A. Mozarta, L. Koželuha a G. Rossiniho. Vystoupí také Dominik Vodička vítěz Stardance. Předprodej vstupenek ve Všenorské knihovně a online https://kdvsenory.cz/vstupenky/#/
21. 2. 2024 15:25:31.052061
Facebook / Obec Dobřichovice
?
21. 2. 2024 14:28:17.304002
Facebook / Město Řevnice
?
21. 2. 2024 14:24:26.178288
Facebook / Obec Dobřichovice
?
21. 2. 2024 13:27:22.743448
Facebook / Město Řevnice
?
21. 2. 2024 09:27:19
Web / iDOBNET
Pavla Nováčková
DOBŘICHOVICE – Grantový program pro rok 2024 vyhlásilo město Dobřichovice. Zájemci mohou žádat o granty do konce března. Granty budou zaměřeny zejména na děti a [...]
21. 2. 2024 09:01:47
Web / iDOBNET
Lucie Hochmalová
ŘEVNICE – Koncert vítězů klavírní soutěže se koná 26. února v 18 hodin v sále Zámečku v Řevnicích. Vystoupí na něm vítězové školní klavírní soutěže, kteří postupují do [...]
21. 2. 2024 06:24:26.518172
Facebook / Letováci
?
O prázdninách, kdy naše škola ztichla a děti si užívají volna, vystřídali je ti starší z nás a opět tráví svůj čas ve škole.S vtipnými komentáři skvělý lektor z Moudré sovičky (který nahradil mnohdy netrpělivé vnuky - “babi, co zas?? Vždyť už jsem Ti to jednou vysvětloval!?!”), vysvětluje pro některé seniory tajné funkce krabičky, kterou mnoho z nás má pořád v ruce, a umí více než telefonovat….Mám radost z hojné účasti i skvělé atmosféry na kurzu! Dnes se účastnilo celkem 25 zájemců. Nejstaršímu účastníkovi bylo 93 let! A stále se chce učit novým věcem…