Zmizelá Libeň - Bílá skála 1930/2013

Bílá skála 1930 Bílá skála 1930/2013 Bílá skála 2013
1930
2013

Výhled od Libeňského hřbitova. Po pravé straně Bílá skála, vlevo Libeňský ostrov a Holešovice. (GEO: 50°6'46.935"N, 14°27'40.176"E)